Presentation Skills
 
  • Rs 499 90% kapalı
    Rs 49
  • Bu dersi al
  • Ders araştırması
Giriş
Learn how to give interesting and memorable presentations, as a group. You don't have to give boring data dumps
  • Query:
  • +91 11 64000230  or
  • support@youth4work.com
© 2018 Gençlik 4 çalışıyor. Her hakkı saklıdır
  • Bağlı kalın